Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 8/2018

Srijeda, 04 Srpanj 2018 13:05

Službene novine Grada Bakra 8/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2017. godinu i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2018. godinu

2. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bakra za razdoblje od 2018. do 2023. godine

3. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bakra

4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Bakra

I. ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1. Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo – pročišćeni tekst

 

Top