Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 7/2019

Utorak, 27 Kolovoz 2019 11:07

Službene novine Grada Bakra 7/2019

Službene novine Grada Bakra 6/2019 Službene novine Grada Bakra 6/2019

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

2. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu i Projekcije za 2020. godinu

3. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. godinu

4. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu

I. GRADONAČELNIK

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Bakar

 

Top