Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 11/2019

Utorak, 29 Listopad 2019 08:48

Službene novine Grada Bakra 11/2019

Službene novine Grada Bakra 6/2019 Službene novine Grada Bakra 6/2019

I. GRADSKO VIJEĆE 

1. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra

II. GRADONAČELNIK

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija)

 

Top