Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 02/2020

Srijeda, 29 Siječanj 2020 10:18

Službene novine Grada Bakra 02/2020

Službene novine Grada Bakra 6/2019 Službene novine Grada Bakra 6/2019

I. GRADONAČELNIK

1. Odluka da za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Bakar nije potrebno provesti stratešku procjena utjecaja na okoliš

2. Odluka da za Urbanistički plan uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija) nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Top