Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 4/2021

Utorak, 02 Ožujak 2021 12:48

Službene novine Grada Bakra 4/2021

Službene novine Grada Bakra 04/2021 Službene novine Grada Bakra 04/2021

I. GRADSKO VIJEĆE 

  1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bakar
  2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Bakra „Opremanje Doma kulture „Matija Mažić“ u Bakru“

II. GRADONAČELNIK 

  1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bakra
Top