Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 07/2015

Petak, 29 Svi 2015 13:47

Službene novine Grada Bakra 07/2015

Službene novine Grada Bakra 07/2015 Službene novine Grada Bakra 07/2015

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2015. godinu • 241 stranica

II. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o zaduženju Grada Bakra za izgradnju infrastrukture i komunalnih objekata • 242 stranica
  2. Odluka o komunalnom doprinosu • 244 stranica
Top