Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 08/2015

Ponedjeljak, 06 Srpanj 2015 13:50

Službene novine Grada Bakra 08/2015

Službene novine Grada Bakra 08/2015 Službene novine Grada Bakra 08/2015

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o osnivanju radne skupine za ažuriranje dokumenata zaštite i spašavanja Grada Bakra • 250 stranica

II. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu • 251 stranica
  2. Odluka – popis katastarskih čestica koje su javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Bakra • 252 stranica
  3. Odluka o zaduženju Grada Bakra za izgradnju infrastrukture i komunalnih objekata • 254 stranica
  4. Odluka o isključenju iz uporabe javnog dobra • 256 stranica
Top