Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 12/2015

Utorak, 13 Listopad 2015 14:00

Službene novine Grada Bakra 12/2015

Službene novine Grada Bakra 12/2015 Službene novine Grada Bakra 12/2015

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Ispravak Odluke o nerazvrstanim cestama • 357 stranica

II. AKTI GRADONAČELNIKA

1. Odluka o davanju na korištenje javnih površina u vlasništvu Grada Bakra u svrhu izborne promidžbe za izbore zastupnika u Hrvatski Sabor • 665 stranica

Top