Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 01/2016

Ponedjeljak, 11 Siječanj 2016 13:11

Službene novine Grada Bakra 01/2016

Službene novine Grada Bakra 01/2016 Službene novine Grada Bakra 01/2016

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar • 2 stranica
  2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo • 5 stranica
  3. Program mjera suzbijanja patogenih organizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Bakar u 2016. godini • 8 stranica
Top