Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 16/2016

Utorak, 13 Prosinac 2016 13:28

Službene novine Grada Bakra 16/2016

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2017. godinu

2. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016. godinu

3. Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2016. godinu

4. Odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Bakra za 2016. godinu

II. ODLUKE GRADONAČELNIKA

1. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

 

Top