Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 11/2017

Srijeda, 02 Kolovoz 2017 10:47

Službene novine Grada Bakra 11/2017

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu

2. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu

3. Odluka o porezima Grada Bakra

4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine

5. Odluka o socijalnoj skrbi

6. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2017. godinu

7. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Bakra

8. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2017. godinu

9. Odluka o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra

10. Odluka

 

 

Top