Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 13/2017

Utorak, 19 Rujan 2017 10:54

Službene novine Grada Bakra 13/2017

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra

2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zoneOdluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zoneKukuljanovo

3. Odluka o sklapanju Sporazuma o promicanju suradnje i prijateljstva Grada Bakra iOdluka o sklapanju Sporazuma o promicanju suradnje i prijateljstva Grada Bakra iGrada Orlove

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. –Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. –30.06.2017. godine

 

 

Top