Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 1/2018

Ponedjeljak, 08 Siječanj 2018 14:16

Službene novine Grada Bakra 1/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADONAČELNIK

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2018. godinu

2. Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2018. godinu

3. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bakra

 

Top