Učitavanje stranice: Najava: 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Utorak, 15 Travanj 2014 00:00

Najava: 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam  08. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u 24.travnja 2014.g. u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1.  Verifikacija zapisnika 07. sjednice Gradskog vijeća;
2.  Vijećnički sat;
3.  Prijedlog donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
     i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2013.godinu;
     (izvjestitelj Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
4.  Prijedlog donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja
     komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2013.godinu; 
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
5.  Prijedlog donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
     Grada Bakra za 2013.godinu (u kulturi, športu,  području društvene brige o djeci
     predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstvu i socijalnoj skrbi
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
6.  Prijedlog donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Bakra za razdoblje od
     01.siječnja do 31. prosinca 2013.godine;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
7.  Izvješće o radu Gradonačelnika za  razdoblje od 01.srpnja – 31.prosinca 2013.godine;
     (izvjestitelj:Tomislav Klarić)
8.  Prijedlog donošenja Prvih izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
     infrastrukture Grada Bakra za 2014.g.;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Aranka Velkovski)
9.  Prijedlog donošenja Prvih izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u
     Gradu Bakru za 2014.g.;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
10. Prijedlog donošenja izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Bakra u
     zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014.g.;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
11. Prijedlog donošenja Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2014.godinu;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
12. Prijedlog donošenja zaključka o suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Bakar;
     (izvjestitelj Ksenija Tomac)
                
Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top