Učitavanje stranice: Najava: 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Srijeda, 06 Travanj 2016 22:41

Najava: 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Sjednica će se održati u četvrtak, 14.travnja 2016.g. s početkom u 17,00 sati. Sjednica će se održati u četvrtak, 14.travnja 2016.g. s početkom u 17,00 sati.
Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13) sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici četvrtak, 14.travnja 2016.g. s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:
 
1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Bakra tijekom 2015.g.;
    (izvjestitelj:Alen Perušić,načelnik III. Policijske postaje Rijeka)
4. Izvješće o upravljanju grobljima u 2015.godini;
    (izvjestitelj: Boris Mičetić, direktor GKD „Dobra“ d.o.o.)
5. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Bakra;
    (izvjestitelj: Boris Kauzlarić, vanjski suradnik za poslove zaštite od požara i Civilnu zaštitu)
6. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Bakra za 2016.g.;
    (izvjestitelj:Boris Kauzlarić,vanjski suradnik za poslove zaštite od požara i Civilnu zaštitu)
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Bakra za razdoblje od
    01.siječnja 2016.g. – 31.prosinca 2019.godine;
    (izvjestitelj:Boris Kauzlarić, vanjski suradnik za poslove zaštite od požara i Civilnu zaštitu)
8. Donošenje Odluke o isključenju iz opće uporabe javnog dobra – nekretnine označene kao
    k.č. br. 7463/1 k.o. Kukuljanovo;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
9. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Bakra;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
10. Izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju od 01.srpnja – 31.prosinca 2015.g.;
     (izvjestitelj: Tomislav Klarić)
11. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
     infrastrukture Grada Bakra za 2015.godinu;
     (izvjestitelji:Tomislav  Klarić,Davor Skočilić)
12. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru
      za 2015.godinu;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra za 2014.godinu u kulturi,
      športu, području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstvu i socijalnoj skrbi;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
14. Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2015.godinu;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
15. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Bakra za razdoblje od 2016.-2018.godine;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
16. Akcijski plan održivog energetskog razvoja Grada Bakra;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
17. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra za razdoblje
      od 2016.do 2021.godine;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja)
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top