Učitavanje stranice: Najava: 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Utorak, 21 Travanj 2015 13:12

Najava: 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici u utorak 28. travnja 2015.g. s početkom 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju:
    - Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bakra;
    - Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bakra
    (izvjestitelj: Boris Kauzlarić -  vanjski suradnik za poslove protupožarne zaštite i
    zaštite i spašavanja)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju:
    - Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra u 2014.godini;
    - Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra za
    2015., 2016., i 2017.godinu;
    (izvjestitelj: Boris Kauzlarić -  vanjski suradnik za poslove protupožarne zaštite i
    zaštite i spašavanja)
5. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Bakra u razdoblju od 01.srpnja do
    31.prosinca 2014.godine;
   (izvjestitelj:Tomislav Klarić)
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera
    zaštite i spašavanja Grada Bakra;
   (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
7. Donošenje Odluke o davanju stanova u najam;
   (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bakar;
   (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
9. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Bakar;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja)
10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta
     Gradske knjižnice Bakar;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja)
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
      na području Grada Bakra;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
12. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Bakra:
     - u kulturi za 2015.g.,
     - u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015.g.;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
13. Donošenje Prvih izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
     infrastrukture za 2015.g.;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
14. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2015.godinu;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top