Učitavanje stranice: Najava: 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Srijeda, 18 Ožujak 2015 12:34

Najava: 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici u petak 27.ožujka 2015.g.  s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa (PUR) za razdoblje od 2015.do
    2020.godine;
    (izvjestitelj: Tomislav Dundović)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
    komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2014.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
    infrastrukture u Gradu Bakru za 2014.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra
    za 2014.godinu (u kulturi, športu,  području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i
    obrazovanja, zdravstvu i socijalnoj skrbi
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
7. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01.siječnja do
    31.prosinca 2014.godine;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
8. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u razdoblju
    od 2015.do 2020.godine;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove
    „Gradska knjižnica Bakar“;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Grada Bakra za ulazak u sastav
     urbane aglomeracije Rijeka;
     (izvjestitelj:Tomislav Klarić)
11. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Davor Skočilić)

Predsjednik
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top