Učitavanje stranice: Najava: 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Utorak, 17 Veljača 2015 13:03

Najava: 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici petak, 27.veljače 2015.godine s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za zdravstvo,socijalnu politiku i socijalnu skrb;
   (izvjestitelj: Bruno Sirotić,predsjednik Odbora za izbor i imenovanje)
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova gradskog povjerenstva za procjenu šteta
   od elementarnih nepogoda Grada Bakra;
   (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stana u najam;
   (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8
    zone poslovne namjene K3;
   (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
7. Donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra;
   (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
    Statuta Gradske knjižnice Bakar;
   (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Bakra;
   (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)

Predsjednik
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top