Učitavanje stranice: Najava: 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Ponedjeljak, 24 Studeni 2014 13:38

Najava: 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici četvrtak 04.prosinca 2014. godine s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Drugih  izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Bakra:
   - u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2014.godini;(izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
4. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Bakra;
   - u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2014.godinu;
   - javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2014.godinu;
   - u športu za 2014.godinu;
5. Donošenje Drugih izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru
    za 2014.godinu;      
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
6. Donošenje Drugih izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
    Grada Bakra za 2014.g.;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
7. Donošenje Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra
    za 2014.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
8. Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama projekcije Proračuna Grada Bakra
    za 2015.i 2016.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
9. Donošenje Programa javnih potreba Grada Bakra:
       - u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2015.g.;
       - u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015.godinu,
       - u kulturi za 2015.godinu ,
       - u sportu za 2015.godinu;
      (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2015.godini; 
     (izvjestitelj: Tomislav Klarić, Davor Skočilić )
11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
     (izvjestitelj Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
12. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje  2015.-2017.godine;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
13. Donošenje Odluke o Proračunu Grada Bakra za 2015.-2017.godine;
      (izvjestitelj Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2015.godinu;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
15. Donošenje Odluke o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa
      riznice Grada Bakra;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
      i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2015.g.;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
17. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
     u Gradu Bakru;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
18. Donošenje Odluke o grobljima;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Davor Skočilić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top