Učitavanje stranice: Najava: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Četvrtak, 28 Studeni 2013 08:30

Najava: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam  05. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u ponedjeljak 09. prosinca  2013.g. u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 04.sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Bakra:
    - u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2013.godinu;
    - javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2013.godinu;
    - u športu za 2013.godinu;
    - u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2013.godini;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
4. Donošenje Prvih izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture
    u Gradu Bakru za 2013.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
5. Donošenje Drugih izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
    Grada Bakra za 2013.g.;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
6. Donošenje Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna
    Grada Bakra za 2013.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
7. Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama projekcije Proračuna
    Grada Bakra za 2014.i 2015.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
8. Donošenje Programa javnih potreba Grada Bakra:
    - u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2014.g.;
    - u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014.godinu; (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
    - u kulturi za 2014.godinu; (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
    - u sportu za 2014.godinu; (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2014.godini; 
    (izvjestitelj: Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
10. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
      (izvjestitelj Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
11. Donošenje Plana razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje  2014.- 2016.godine;
      (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Aranka Velkovski)
12. Donošenje Odluke o Proračunu Grada Bakra za 2014.- 2016. godine;
      (izvjestitelj Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2014.godinu;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
      i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2014.godinu;
      (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
15. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra;
      (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja)
16. Donošenje odluke o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
       – nekretnina označenih kao k.č.6552/2 i 6554/6 k.o. Krasica;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)

Predsjednik Gradskog vijeća                 
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top