Učitavanje stranice: Izgradnja drugog kolosjeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani

Ponedjeljak, 27 Lipanj 2016 10:28

Izgradnja drugog kolosjeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani

Idejni projekt izgradnje drugog kolosjeka Idejni projekt izgradnje drugog kolosjeka

Temeljem ovlasti Europske komisije, HŽ Infrastruktura d.o.o., kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency) o dodjeli maksimalnih 8,5 miliijuna eura bespovratnih sredstava za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“.

eu sufinanciranje

Projekt uključuje i rekonstrukciju željezničkog stajališta Permani, kolodvora Šapjane i signalno-sigurnosne uređaje na dionici pruge od željezničkog kolodvora Jurdani do Šapjana.


Potpisanim Sporazumom obuhvaćena je izrada Studije izvodljivosti, Studije financijske i ekonomske analize, Studije utjecaja na okoliš, izrada Idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (u iznosu od 10 posto vrijednosti ugovora) te vođenje projekta.


Dana 14. travnja 2016. pokrenut je postupak javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici ŠKrljevo-Rijeka-Jurdani.


Cilj projekta je bolja prometna povezanost Grada Rijeke i okolice, odnosno razvoj željezničkog gradsko-prigradskog prijevoza Primorsko-goranske županije, povećanje propusne moći i kapaciteta pruge te povećanje kvalitete željezničkih usluga u teretnom i putničkom prometu. Modernizacijom postojećeg te izgradnjom drugog kolosijeka, omogućit će se značajan porast prometa Luke Rijeka i otvoriti mogućnosti daljnjeg industrijskog razvoja, te u konačnici doprinijeti efikasnosti i konkurentnosti željezničkog prometa duž cijelog mediteranskog koridora, u skladu s infrastrukturnim zahtjevima transeuropske transportne mreže (TEN-T mreža koridora). Razvojem gradsko-prigradskog željezničkog prometa Grada Rijeke i okolice, dodatno će se revitalizirati urbano područje uz željeznički infrastrukturni pojas.

Projektom je predviđena izgradnja drugog kolosijeka uz postojeći, bez promjene trase, te izgradnja 13 novih stajališta (Sv. Kuzam, Draga, Vežica, Podvežica, Sušak,Školjić, Zagrad, Mlaka, Kantrida, Zamet, M.Draga, Martinkovac i Pavlovac) uz rekonstrukciju 4 postojeća stajališta (Krnjevo, Rukavac, Jušići, Permani) za prigradski promet te rekonstrukciju 6 postojećih kolodvora (Škrljevo, Sušak-Pećine, Rijeka, Opatija- Matulji, Jurdani i Šapjane), čime se uvodi željeznica u javni gradski prijevoz. Planirano je rješavanje križanja pruge i drugih prometnica u užem području grada Rijeke (denivelacije-postojećih pješačkih i cestovnih prijelaza ), izgradnja novog tunela Baudine, rekonstrukcija tunela Kalvarija, izgradnja druge tunelske cijevi tunela Rukavac.i izgradnja ostalih novih pružnih građevina u svrhu funkcioniranja novog sustava.

Izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih dozvola planirano je u razdoblju od 2016. godine do kraja 2020. godine, nakon čega su planirani radovi u trajanju od 4 godine.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top