Učitavanje stranice: Javni natječaj za prijam u službu Referenta - Komunalnog redara u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju - obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem

Četvrtak, 23 Lipanj 2022 09:42

Javni natječaj za prijam u službu Referenta - Komunalnog redara u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju - obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata testiranjem, održati će se u srijedu 29. lipnja 2022. godine u 09,00 sati u Vijećnici Grada Bakra u Bakru, Primorje 39, II kat.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je listu kandidata kako slijedi:
1. Marko Car iz Crikvenice.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20);
2. Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13);
3. Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Bakra br. 4/20);
4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Službene novine Grada Bakra br. 5/19);
5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, 110/21).

KLASA: UP/I-112-01/22-01/08
URBROJ: 2170-2-04/4-22-9
Bakar, 23. lipnja 2022.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top