Učitavanje stranice: Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju - obavijest

Utorak, 29 Studeni 2022 07:48

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju - obavijest

Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje i investicije u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

- obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem

Temeljem oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra – Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i investicije povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je listu kandidata kako slijedi:

1. Maja Stipetić

Prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata testiranjem, održati će se u ponedjeljak 05. prosinca 2022. godine u 09,00 sati u Vijećnici Grada Bakra u Bakru, Primorje 39, II kat.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

 

OPĆI DIO:

1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/1990, 135/1997, 08/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010, 05/2014);

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020).

POSEBNI DIO:

1. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019);

2. Zakon o gradnji (Narodne novine 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019);

3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine  86/2012, 143/2013, 65/2017, 14/2019);

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/2015, 118/2018, 110/2019);

5. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/2017, 34/ 2018, 36/2019, 98/2019, 31/2020, 74/2022).

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top