Učitavanje stranice: Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Bakra 2021.

Utorak, 03 Kolovoz 2021 11:13

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Bakra 2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Bakra na osnovu članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima te članka 42. stavka 2. podstavka 1. te članka 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u prilogu objavljuje Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Bakra 2021. i Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Bakra 2021.

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top