Učitavanje stranice: Najava: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Utorak, 24 Lipanj 2014 00:00

Najava: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra ("Službene novine"PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati 02.srpnja 2014.g.(srijeda) u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1.   Verifikacija zapisnika 09. sjednice Gradskog vijeća;
2.   Vijećnički sat;
3.   Izvješće o poslovanju Društva Industrijska zona d.o.o. Bakar za razdoblje
      od 1.siječnja - 31.prosinca 2013..g.;
      (izvjestitelj: Zorko Badanjak)
4.   Izvješće o poslovanju Gradskog komunalnog društva "Dobra" za razdoblje
      od 1.siječnja - 31.prosinca  2013.g.;
      (izvjestitelj: Boris Mičetić)
5.   Donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Bakra u 2014.godinu;
      (izvjestitelj: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
6.   Donošenje Odluke o izradi  III. izmjena i dopuna PPU Grada Bakra;
      (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Aranka Velkovski)
7.   Donošenje  Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Radne zone R-27;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Aranka Velkovski)
8.   Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Radne zone R-29/I;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Aranka Velkovski)
9.   Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Bakra;
      (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Aranka Velkovski)
10. Donošenje Odluke o osnivanju savjeta potrošača javnih usluga Grada Bakra;
      (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
11. Donošenje Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Bakra;
      (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top