Učitavanje stranice: Obalni park s edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru

Ponedjeljak, 22 Ožujak 2021 11:21

Obalni park s edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru

Operacija se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Naziv operacije: Obalni park s edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije
ribarstva u Bakru

Kratki opis:
Obalni park s edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru obuhvaća uređenje obalnog pojasa, šetnice i parka u Bakru, u centru naselja uz samo more, na k.č.br. 2538, 2525/2, 2536, 2539, 2537 i dijelu 2535/1 k.o. Bakar, s naglaskom na tunolov u Bakru. Kroz priču o tradiciji tunolova i tunama u Bakru cilj je stvoriti novi turistički sadržaj u vidu interaktivne edukativne staze te podignuti svijest o potrebi očuvanja i zaštite okoliša.
Projektom je planirano uređenje zelenih površina (planira se sadnja mediteranske vegetacije i postavljanje sustava za navodnjavanje) oblikovanih u nekoliko zelenih otoka kroz koje prolaze pješačke staze koje su obložene slojem dekorativnog betona s utisnutim uzorkom od Inox ploča u obliku riba - tuna. Staze povezuju dvije zone – zonu parka i zonu obalne šetnice. Unutar parkovne površine planira se postava urbane opreme: edukativnih info panoa, interaktivnog elementa u obliku rotirajućeg stupa s kockama, koševa za smeće i kamenih struktura (kocke za sjedenje).
Projektom je planirana izrada i tisak promidžbenog materijala – letka o edukativnoj stazi, na četiri jezika i braillovom pismu, a sve u cilju podizanja svijesti o bioraznolikosti mora te potrebi čuvanja i zaštite okoliša i prirode.


Ukupna vrijednost: 1.305.060,00 kuna
Javna potpora: 981.110,00 kuna
EU sufinanciranje: 833.943,50 kuna
RH sufinanciranje: 147.166,50 kuna

 

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top