Učitavanje stranice: Odluka o dodjeli stipendija uspješnim studentima i učenicima

Ponedjeljak, 21 Studeni 2022 15:36

Odluka o dodjeli stipendija uspješnim studentima i učenicima

Gradonačelnik Grada Bakra donio je dana 21. studenoga 2022. godine Odluku o dodjeli stipendija uspješnim studentima i učenicima s područja Grada Bakra, sukladno odluci o stipendijama Grada Bakra.

Pravo na studentsku stipendiju Grada Bakra za akademsku godinu 2022./2023. ostvarili su slijedeći studenti:
Martina Grubišić, Marin Pribanić, Petar Božović, Mateo Srića, Laura Štiglić, Renata Vičević, Ana Justinić, Marko Ruskaj, Natali Hlača, Margareta Širola, Ema Arh, Kristina Žilić, Dorotea Uzelac, Ana Glasnović, Erika Jokić, Paula Vukonić, Ema Talan, Marijana Lopac, Nina Mezak, Bernard Vušković, Lara Blažina, Marino Vičević, Jan Pelić, Luka Viljušić, Frano Budimir, Anton Vladislović, Ana-Marija Viljušić, Marija Majetić, Karlo Blažina, Eliza Koneski, Elena Kranjčević, Matija Simanović, Tijana Saračević, Marko Lužaić, Karlo Musinov, Korina Miljanić, Daria Ljevar, Ivan Cuculić i Velimir Pavo Crnković

Pravo na učeničku stipendiju Grada Bakra za školsku godinu 2022./2023. ostvarili su slijedeći učenici:
Martina Vidović, Elena Bertone, Danijela Jakovac, Ana Cuculić, Matea Milković, Matej Sobol, Nika Nađ, Leon Žagar, Matija Jovanović, Bartol Pavušek, Sara Saršon, Rea Babić, Fabijan Škarić, Filip Badurina-Dudić, Tonka Mijaljević, Petra Vicić, Luka Bosančić, Marko Bosančić, i Mihael Matijević.

Studentske stipendije dodjeljuju se u iznosu od 750,00 kuna / 99,54 € mjesečno, odnosno 800,00 kuna / 106,18 € mjesečno za socijalne stipendije, dok učeničke stipendije iznose 500,00 kuna / 66,36 € mjesečno, odnosno 600,00 kuna / 79,63 € mjesečno ukoliko se radi o socijalnim stipendijama.

Svečano potpisivanje ugovora održati će se u ponedjeljak 28. studenoga 2022. godine u Domu kulture Praputnjak s početkom u 18,00 sati.

Svim ovogodišnjim dobitnicima stipendija čestitamo na ostvarenom uspjehu i nadamo se da će i u ovoj akademskoj/školskoj godini nastaviti s izvrsnim rezultatima.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top