Učitavanje stranice: Najava: 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Srijeda, 19 Srpanj 2017 19:29

Najava: 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi iz članaka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine PGŽ“ br. 34/09 ,7/13, 14/13)  sazivam 03. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u  ponedjeljak, 24. srpnja 2017. u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

  • Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega zamjenskih vijećnika;
  • Verifikacija zapisnika 02 sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra;
  • Vijećnički sat;
  • Donošenje Odluke o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra – veza dopis KLASA:021-05/17-01/06,URBROJ:2170-02-01-17-2 u privitku;

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top