Učitavanje stranice: Najava: 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra nastavak

Petak, 28 Srpanj 2017 15:14

Najava: 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra nastavak

 Sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra nastavak Sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra nastavak

Točke dnevnog reda za nastavak 03. sjednice koja će se održati u utorak 01. kolovoza 2017. godine.

Ad.5.Donošenje Odluke o uvjetima i sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Bakra; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić

Ad.6.Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić

Ad.7.Donošenje Odluke o prvim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2017.godinu; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić

Ad.8.Donošenje Odluke o Drugim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2017.godinu; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić

Ad.9.Donošenje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2017.godinu; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić

Ad.10.Donošenje Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2017.; izvjestitelji: Tomislav Klarić,
Ivna Kauzlarić

Ad.11.Donošenje Odluke o porezima Grada Bakra; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić

Ad.12.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje lipanj – prosinac 2017.; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić

Ad.13.Donošenje Odluke: o sklapanju ugovora s trgovačkim društvom Industrijska zona d.o.o. radi stjecanja prava vlasništva bez naknade na nekretninama u k.o. Kukuljanovo zbog izgradnje nerazvrstane ceste, sabirne ceste oznake B 5.4-B 9.1.,
o sklapanju ugovora o uspostavi suvlasništva na nekretninama u k.o. Kukuljanovo i
o davanju suglasnosti za zajedničku izgradnju i sufinanciranje platoa B 5.4. i B 9.1. na području Industrijske zone Kukuljanovo; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja

Ad.14.Donošenje odluke o sklapanju ugovora s trgovačkim društvom Industrijska zona d.o.o. radi stjecanja prava vlasništva bez naknade na nekretninama u k.o. Kukuljanovo zbog djelomične rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstane ceste, sabirne ceste s kompletnom infrastrukturom oznake B 7.6.-E 1.1. na području Industrijske zone; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja

Ad.15.Donošenje Odluke o prihvatu darovanja viška iskopa mineralne sirovine tehničko građevnog kamena od Republike Hrvatske; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja

Ad.16.Donošenje Odluke o dopuni odluka Gradskog vijeća od 03.travnja 2017.godine; izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top