Učitavanje stranice: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Utorak, 29 Listopad 2019 12:01

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija).

Gradsko vijeće Grada Bakra donijelo je na nastavku 17. sjednice Gradskog vijeća održane 02. rujna 2019. god. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija).

Sukladno čl. 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija).

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenoga, predlaže se provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN, br. 61/14 i 03/17), gradonačelnik donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u >Službenim novinama Grada Bakra<.

Službene novine Grada Bakra 11/2019

Top