Učitavanje stranice: Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 2024. godinu

Srijeda, 08 Svi 2024 11:56

Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 2024. godinu

Grad Bakar (u daljnjem tekstu Grad) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a pogotovo za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva  i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tomu usmjerene: 

JAVNA PRIZNANJA GRADA BAKRA SU:

  1. POČASNI GRAĐANIN GRADA - Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji je  svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Bakra, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva, i to najviše jedna fizička osoba u godini za koju se proglašava počasni građanin.
  2. NAGRADA GRADA ZA ŽIVOTNO DJELO je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti. Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada Grada za životno djelo.
  3. NAGRADA GRADA je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna  postignuća i doprinos od  osobitog značaja u domeni gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih  djelatnosti fizičkim i pravnim osobama, i to za najviše do tri fizičke ili pravne osobe  u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada Grada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Sve informacije u privitku.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top