Učitavanje stranice: Proračun u malom 2017

Četvrtak, 26 Siječanj 2017 20:48

Proračun u malom 2017

Proračun u malom 2017 Proračun u malom 2017

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primiraka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

 
Top