Učitavanje stranice: Proračun u malom 2017

Četvrtak, 26 Siječanj 2017 20:48

Proračun u malom 2017

Proračun u malom 2017 Proračun u malom 2017

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primiraka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top