Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 09/2020

Utorak, 28 Srpanj 2020 09:40

Službene novine Grada Bakra 09/2020

Službene novine Grada Bakra 09/2020 Službene novine Grada Bakra 09/2020

I. GRADSKO VIJEĆE 

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga
  2. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bakar

II. GRADONAČELNIK

  1. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top