Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 10/2020

Srijeda, 30 Rujan 2020 11:38

Službene novine Grada Bakra 10/2020

Službene novine Grada Bakra 10/2020 Službene novine Grada Bakra 10/2020

I. GRADSKO VIJEĆE 

  1. Odluka o promjeni granice Grada Bakra, naselja Kukuljanovo i mjesnog odbora Kukuljanovo
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu

II. GRADONAČELNIK

  1. Pravilnik o uvjetima korištenja službenih automobila, privatnih automobila u službene svrhe, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije i pravila vezana za službena putovanja

III. ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA

  1. Urbanistički plan uređenja UPU 1 – Bakar (pročišćeni tekst) 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top