Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 3/2021

Utorak, 23 Veljača 2021 14:44

Službene novine Grada Bakra 3/2021

Službene novine Grada Bakra 03/2021 Službene novine Grada Bakra 03/2021

I. GRADSKO VIJEĆE 

  1. Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra
  2. Poslovnik Gradskog vijeća 
  3. Odluka o visini naknade članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra
  4. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top