Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 6/2021

Utorak, 30 Ožujak 2021 13:14

Službene novine Grada Bakra 6/2021

Službene novine Grada Bakra 06/2021 Službene novine Grada Bakra 06/2021

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
 2. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu
 3. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu
 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2020. godinu
 6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2020. godinu
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2020. godini
 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2020. godinu
 9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2020. godinu
 10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu
 11. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu
 12. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2021. godinu
 13. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2021. godinu
 14. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu
 15. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2021. godinu
 16. Odluka
 17. Odluka
 18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2019. i 2020. godinu
 19. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2021. godinu
 20. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine

I. GRADONAČELNIKGRADA BAKRA

 1. Godišnje izvješće Grada Bakra za 2020. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine 
 2. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Bakra

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top