Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 04/2022

Srijeda, 27 Travanj 2022 13:39

Službene novine Grada Bakra 04/2022

Službene novine Grada Bakra 04/2022 Službene novine Grada Bakra 04/2022

I. GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine

 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu

 3. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2022. godini

 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2021. godinu

 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu

 6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2021. godinu

 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2021. godinu

 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu s Odlukom o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2021. godinu

 9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra za 2021. godinu

 10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2021. godini

 11. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2022. godinu

 12. Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2022. godinu s Prvim izmjenama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2022. godinu

 13. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu

 14. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2022. godinu

 15. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2022. godinu

 16. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene - K3 u Bakru (UPU 8)

 17. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza koristnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar

 18. Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Bakra

 19. Odluka

 20. Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Bakra za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. ožžujka 2031. godine

 21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Bakra

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top