Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 05/2022

Srijeda, 01 Lipanj 2022 10:47

Službene novine Grada Bakra 05/2022

Službene novine Grada Bakra 05/2022 Službene novine Grada Bakra 05/2022

I. GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra
  2. Etički kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Baakra
  3. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Bakra
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Bakra

 II. GRADONAČELNIK

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Plana lokacija za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top