Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 08/2022

Srijeda, 28 Rujan 2022 10:13

Službene novine Grada Bakra 08/2022

Službene novine Grada Bakra 08/2022 Službene novine Grada Bakra 08/2022

I. GRADSKO VIJEĆE

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01-30.06.2022. godine
  2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Bakra
  3. Odluka o imenovanju Etičkog odbora i Vijeća časti
  4. Odluka o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom u okviru projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ s Primorsko-goranske županije na Grad Bakar
  5. Odluka
  6. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Bakra

II. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO DOBRA d.o.o.

  1. Odluka

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top