Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 09/2022

Utorak, 22 Studeni 2022 12:33

Službene novine Grada Bakra 09/2022

Službene novine Grada Bakra 09/2022 Službene novine Grada Bakra 09/2022

I. GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija)
 2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „UPU 3“ (dio zone Kukuljanovo I2)
 3. Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra za razdoblje 2022. – 2027. godine
 4. Odluka o Nacrtu Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine
 5. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Grada Bakra
 6. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga
 7. Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar
 8. Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Bakra
 9. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva Grada Bakra za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture
 10. Odluka o Drugim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2022. godinu
 11. Odluka o Drugim izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2022. godinu, s prilogom: Druge izmjene programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2022. godinu
 12. Prve izmjene Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra za 2022. godinu
 13. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Programa u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu
 14. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Programa u sportu za 2022. godinu
 15. Odluka o prihvaćanju Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu

II. GRADONAČELNIK

 1. Odluka o punoj ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Bakar

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top