Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 3/2023

Utorak, 07 Ožujak 2023 13:21

Službene novine Grada Bakra 3/2023

Službene novine Grada Bakra 3/2023 Službene novine Grada Bakra 3/2023

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

  1. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Bakra
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Bakra
  3. Odluka o imenovanju komisije za dodjelu stanova u najam
  4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Bakra "Građenje i opremanje dječjeg igrališta na dijelu k.č.br. 56 k.o. Praputnjak"

II. GRADONAČELNIK GRADA BAKRA

  1. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2023. godinu

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top