Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 03/2014

Petak, 28 Ožujak 2014 11:42

Službene novine Grada Bakra 03/2014

Službene novine Grada Bakra 03/2014 Službene novine Grada Bakra 03/2014

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra • 25 stranica
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika • 26 stranicama
  3. Odluka o socijalnoj skrbi • 27 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top