Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 05/2014

Ponedjeljak, 31 Ožujak 2014 12:45

Službene novine Grada Bakra 05/2014

Službene novine Grada Bakra 05/2014 Službene novine Grada Bakra 05/2014

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra u 2013. godini • 40 stranica
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika • 46 stranica
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Bakra • 47 stranica
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru • 48 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top