Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 10/2014

Ponedjeljak, 06 Listopad 2014 13:23

Službene novine Grada Bakra 10/2014

Službene novine Grada Bakra 10/2014 Službene novine Grada Bakra 10/2014

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova godinu • 208 stranica
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Bakra • 213 stranica
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. –30.06.2014. godine • 216 stranica

II. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Bakra • 261 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top