Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 13/2014

Petak, 05 Prosinac 2014 12:27

Službene novine Grada Bakra 13/2014

Službene novine Grada Bakra 13/2014 Službene novine Grada Bakra 13/2014

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA BAKRA

 1. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra • 272 stranica
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama projekcije Proračuna Grada Bakra za 2015. i 2016. godinu • 289 stranica
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu • 297 stranica
 4. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2015. – 2017. godine • 304 stranica
 5. Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2014. godinu • 324 stranica
 6. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2014. godinu • 332 stranica
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2014. godinu • 335 stranica
 8. Izmjene Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2014. godinu • 337 stranica
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2014. godinu • 340 stranica
 10. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014. godinu • 342 stranica
 11. Plan razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2017. godine • 344 stranica
 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2015. godinu • 345 stranica
 13. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2015. godinu • 348 stranica
 14. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2015. godinu • 354 stranica
 15. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2015. godinu • 356 stranica
 16. Program javnih potreba Grada Bakra u sportu za 2015. godinu • 358 stranica
 17. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu • 360 stranica
 18. Plan razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2017. godine • 362 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top