Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 14/2014

Petak, 12 Prosinac 2014 12:27

Službene novine Grada Bakra 14/2014

Službene novine Grada Bakra 14/2014 Službene novine Grada Bakra 14/2014

I. AKTI GRADONAČELNIKA
1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra „a“ za određivanje visine zakupnine za 2015. godinu • 364 stranica

II. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru • 365 stranica
2. Odluka o grobljima • 366 stranica
3. Odluka o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Bakra • 373 stranica
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2015. godinu • 375 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top