Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 03/2015

Petak, 27 Veljača 2015 12:41

Službene novine Grada Bakra 03/2015

Službene novine Grada Bakra 03/2015 Službene novine Grada Bakra 03/2015

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Program mjera suzbijanja patogenih organizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Bakar u 2015. godini • 7 stranica

II. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3 • 9 stranica
  2. Odluka o imenovanju komisije za dodjelu stana u najam • 10 stranica
  3. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Bakra • 11 stranica
  4. Odluka o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra • 12 stranica
  5. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Bakra • 25 stranica
  6. Odluka o imenovanju člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku • 26 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top