Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 12/2018

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:55

Službene novine Grada Bakra 12/2018

Službene novine Grada Bakra 12/2018 Službene novine Grada Bakra 12/2018

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2018. godinu 

2. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2018. godinu

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu 

4. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu 

5. Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra

6. Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra 

7. Odluka o komunalnoj naknadi 

8. Odluka o komunalnom doprinosu 

9. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

10. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2019. godinu 

11. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. godinu 

12. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2019. godinu 

13. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2019. godinu 

14. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu

15. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu

 

Top