Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 5/2019

Utorak, 28 Svi 2019 14:45

Službene novine Grada Bakra 5/2019

Službene novine Grada Bakra 05/2019 Službene novine Grada Bakra 05/2019

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra

2. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bakra

3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

4. Odluka o osnivanju poduzetničke zone »Bakar« plato bivše koksare u Bakru

5. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Bakar

 

Top