Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 5/2023

Utorak, 23 Svi 2023 14:03

Službene novine Grada Bakra 5/2023

Službene novine Grada Bakra 5/2023 Službene novine Grada Bakra 5/2023

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

 1. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2022. godinu
 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini
 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2022. godinu
 6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2022. godinu
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2022. godinu s Prilogom I – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu
 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra za 2022. godinu
 9. Zaključak
 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu
 11. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2023. godini
 12. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2023. godinu
 13. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2023. godinu
 14. Prve izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2023. godinu
 15. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2023. godinu
 16. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2023. godinu
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2023. godinu
 18. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top